Het Mennegat

Het Mennegat
Het Mennegat
Het Mennegat
Het Mennegat
Het Mennegat
Het Mennegat
Het Mennegat
Het Mennegat
Het Mennegat

Kunstenaar: Reggie van Berkel
Straatnaam: Wakkerendijk 24, Aan de polderkant
  Eemnes
Materiaal: Baksteen, Glas, Hardsteen, Hout, Impala-graniet
Jaar van plaatsing: 2014

Omschrijving:

Het monument is een herinnering aan de overstromingen van de polders bij Eemnes.

De laatste grote overstroming, de Zuiderzeevloed van 1916, is al weer bijna 100 jaar geleden. Een noordwesterstorm zweepte het water tot ongekende hoogte op, met als gevolg dat heel Eemland en andere gebieden langs de Zuiderzee onder water kwamen te staan. De aanleg van de Afsluitdijk (1932) maakte een eind aan dit natuurgeweld, dat sinds de vroegste bewoning van Eemnes voor rampspoed had gezorgd.

Het monument, ontworpen door Reggie van Berkel, heeft de vorm van een mennegat. Op de Wakkerendijk en Meentweg zoals we die nu kennen, lag in 1916 nog een extra dijk. De Hooge Weg. Deze wat hoger gelegen dijk moest bescherming bieden wanneer het land tussen de Wakkerendijk en Meentweg in het westen en de rivier de Eem in het oosten, onder water liep. Dit kon gebeuren wanneer de Zuiderzee bij noordwesterstorm werd opgestuwd. In de hoge dijk waren gaten aangebracht, zodat de boeren hun land aan de Eem met paard en wagen konden bereiken. Bij hoog water in de winter werden de gaten gedicht met twee rijen planken met daartussen mest en stro.

Het monument vermeldt de belangrijkste overstromingen in Eemnes (1287, 1532, 1702, 1916) en toont een tekening van grafisch ontwerper en oud-Eemnesser Rein Roelofsz. Roelofsz liet zich inspireren door een afbeelding van Alfred Ost die deze kort na de stormvloed van 1916 maakte. De tekening van Ost werd velen malen gereproduceerd en verkocht. De opbrengst van de prent kwam ten goede aan de getroffenen.

Plattegrond: